Yhteystiedot

Helsinki:
Pitkänsillanranta 5 A
00530 Helsinki

Turku:
Yliopistonkatu 39
20100 Turku

Vammala:
Dentafit Sastamala
Torikatu 1 (3 kerros)
38200 Vammala

040 2183 183
asiakaspalvelu@dentafit.fi

DentaFit

DentaFit on osa suomalaista Cedras Oy:tä. Olemme erikoistuneet hammassuojien valmistukseen ja myyntiin. Lisäksi valmistamme urheilijoiden sekä muiden asiakkaidemme tarpeisiin korkealaatuisia purenta- ja kuorsauskiskoja. Toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Turussa. Laajenevan kumppaniverkostomme välityksellä voimme tarjota tuotteitamme myös muualle Suomessa.

Teemme tiivistä yhteistyötä useiden huippu-urheilijoiden, urheiluseurojen sekä lääkäri- ja hammaslääkäriasemien kanssa. Tarveainehankinnoissa suosimme kotimaisia toimittajia, kuten Plandent Oy, Hammasväline Oy ja Algol Pharma Oy. Toimitamme hammassuojia alihankintana myös alan muille hammaslaboratorioille, palveluihimme luottavat mm. Hammaslaboratorio Viphammas, Hakaniemen Hammasproteesi ja Turun Hammasproteesi.

Tiimi

Tiimimme asiantuntijat ovat Valviran hyväksymiä ja laillistuksen saaneita alan ammattilaisia. Hammasteknikkomme ovat erikoistuneet hammassuojien valmistukseen ja näihin liittyvään hammastekniikkaan hankkimalla erityiskoulutusta sekä Suomessa että ulkomailla.

DentaFit aloitti toimintansa vuonna 2014, josta alkaen se on tarjonnut yksilöllisesti valmistettuja, korkealaatuisia hammassuojia sekä ammatti- että harrastekäyttöön. DentaFit on ainoa hammassuojien valmistukseen erikoistunut yritys Etelä-Suomessa.

Toiminnan perusteita ovat tuotteiden korkea laatu, turvallisuus ja asiakaslähtöinen palvelu. Käytössä ovat uusimmat hammastekniikan materiaalit ja teknologia, viihtyisät vastaanottotilat sekä nykyaikainen 24/7 ajanvarausjärjestelmä.

Tervetuloa käymään!

  

Yhteydenottopyyntö

Haluatko teettää hammassuojat koko seuralle? Täytä viereinen lomake ja kerro lisätiedot – otamme sinuun yhteyttä!

Ajanvaraus

Varaa aika kätevästi nettiajanvarauksellamme!

Varaa aika

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

BITEFIT OY (2822320-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ryan Cedras
040 2183 183
asiakaspalvelu@dentafit.fi

Henkilörekisterin nimi

BITEFIT OY asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

BITEFIT OY
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
asiakaspalvelu@dentafit.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.