LEIJONIEN VIRALLINEN PALVELU KUMPPANI

Hammassuojat urheilijoille

Urheilijan hammassuoja on ylähampaiden päälle asetettava kisko, joka suojaa purukalustoa ja pään aluetta, kun siihen kohdistuu isku. DentaFit-hammassuojat valmistetaan kerroksittain laminoitavista materiaaleista, jokaiselle henkilökohtaisesti. Palvelu sisältää kaiken tarvittavan: jäljennösten oton hampaista, suojaimen rakenteen suunnittelun sekä hammaslaboratorion valmistamat hammassuojat.

Hammassuojat ovat tärkeä osa urheilijan varustusta kaikille, joiden lajiin kuuluu fyysistä kontaktia, kaatumisia tai lentäviä pelivälineitä kuten kiekkoja tai palloja. Lisäksi hammassuoja toimii suorituskyvyn parantajana: hyvin istuva suoja vaimentaa kehoon tulleen tärähdyksen siirtymistä esimerkiksi silmiin, säilyttäen urheilijan koordinaatiokyvyn mahdollisimman tarkkana. Yksilöllinen hammassuoja auttaa vähentämään aivotärähdyksen riskiä.

Ota yhteyttä

Missä voit ottaa jäljennöksen?

Tarjoamme muotin ottamiseen kolme eri tapaa:

  1. Vastaanotollamme Helsingissä, Turussa tai Vammalassa
  2. Yhteistyö skannaus asemillamme kautta maan 
  3. Dentafit Roadshow. Kutsu meidät omalle urheiluseuralle

Otamme jäljennökset hammassuojiin vastaanotollamme ja valmistamme suojat perinteisesti muotin mukaan. Katso video työvaiheista täältä »

Skannaus on nopea vaihtoehto muotin ottamiseen.  Tarvittaessa skannaamalla pystyy ottamaan muotit näppärästi vaikka koko joukkueesta. Säilytämme asiakastietosi, joten jos hammassuojasi häviävät, tietosi löytyvät meiltä valmiina ja sinun tarvitsee  vain tilata meiltä uudet suojat. Teemme nopeasti uudet hammassuojat vanhojen tilalle.  

Lue lisää

Yksilölliset hammassuojat

Urheilijan hammassuoja on ylähampaiden päälle asetettava kisko, joka suojaa purukalustoa ja pään aluetta, kun siihen kohdistuu isku. DentaFit hammassuojat valmistetaan kerroksittain laminoitavista materiaaleista, jokaiselle henkilökohtaisesti. Palvelu sisältää kaiken tarvittavan: hampaiden skannauksen, suojaimen rakenteen suunnittelun sekä hammaslaboratorion valmistamat hammassuojat.

alk. 315 € 

Lisää yksilöllisistä hammassuojista

Miten toimitaan?

1. Valitse tuote Dentafit kaupasta

2. Varaa aika jäljennöksen ottoon Dentafitin omaa toimipisteeseen tai Terveystalo skannausasemalle. 

3. Toimitus suoraan kotiin 

     

Yhteydenottopyyntö

Haluatko teettää hammassuojat koko seuralle? Täytä viereinen lomake ja kerro lisätiedot – otamme sinuun yhteyttä!

Tutustu yritykseemme

Erikoishammasteknikkomme tekevät yksilölliset hammassuojat ammattitaidolla. Lue lisää yrityksestämme ja tutustu asiantuntijoihimme!

Lue lisää

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

BITEFIT OY (2822320-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ryan Cedras
040 2183 183
asiakaspalvelu@dentafit.fi

Henkilörekisterin nimi

BITEFIT OY asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

BITEFIT OY
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
asiakaspalvelu@dentafit.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.